Välkommen  Att bli fri..

   
   

     

Tankar att dela

   

När du känner dig lite annorlunda.. lite gladare.. lite lugnare
än den stora massan,

börjar du känna av den du Verkligen är

 -----

Om någonting börjar kännas för bra för att vara sant  -  då Är det sant!

.....

När jag vill tro på något jag inte ser,
föredrar jag mirakler framför baciller

.....

Den som tittar utåt, drömmer -  den som tittar inåt, vaknar 

.....

Vi lever livet utifrån våra föreställningar  om världen,
oss själva, våra förmågor, våra begränsningar.
Men.. hur kommer det sig att vi tror på dem,
från första början..

.....

När du har funnit de förhållanden
där ditt hjärtas önskan, kan bli ditt väsens verklighet.
Låt dig då förbli där,
tills du vet dig vara en kraft
som ingenting kan hindra

.....

Livet är en spegel,
och den återspeglar till tänkaren
vad han tänker däri

.....

Det finns två vägar till att inte uppleva sanningen.
Den ena är att tro på det som inte är sant,
den andra är att hindra sig
från att tro på det som Är sant.
Så, hur kan vi veta när något Verkligen är sant..

.....

De allra skönaste tankarna
är de som innehåller sanningen.
Låt dig upptäcka dem
och sedan, av hela ditt hjärta
tryggt överlämna dig åt dem.

.....

När vi förstår oss själva, vårt medvetande
förstår vi också universum,
och seperationen försvinner

.....

 

  Ur läkarjournaler:     "Har inte idrottat el råkat ut för något annat trauma"

                                                           
                                     "Har känselbortfall från tårna och nedåt"

                                              
                                     "Mat får han från sonen som ligger infryst"

                                              
                                     "Fördyrande omkostnader

                                      pga att hon måste äta olika dyrbara maträtter,

                                                   och även tvättmedel av speciella sorter"

 

 Ur barnamunnar:        "Gud har uppfunnit språken.

                                       Men jag fattar inte varför han har uppfunnit

                                      sådana ord som man inte kan förstå"

                                                     

                                  "Att vara annorlunda betyder

                                   att man inte känner igen sig i spegeln"

 

                                                "Verkligheten är mycket tråkigare än overkligheten.

                                                 Den är så tråkig så man måste hoppa rakt in                                   i fantasin för att orka leva"

 

                                 "Det är inte någon skillnad på fantasi och verklighet.

                                  Inte i fantasin i alla fall, bara i verkligheten"

 

                                 "Jag blir väldigt irriterad när de vuxna tjatar om

                                  vad jag ska bli.

                                  Jag är ju någonting, eller hur?

                                  Jag är ju ett barn"