Välkommen  Att bli fri..

   
   

     

Ditt livs bästa investering!

 

Här får du All den hjälp du behöver, för att bli fri från det som plågar, hindrar el besvärar dig..                                                                  fri, så du kan leva Precis det liv du längtar efter! 

Du får göra en fascinerande upptäcktsresa in i dig själv, där du möter den du Verkligen är - bakom rädslor, otrygghet, ångest, vilsenhet, stress .. ja, allt sådant som du skulle vilja slippa i ditt liv.

När du möter de sanna, riktiga, vägledande svaren inom dig, då märker du skillnaden.
Du Känner när det är rätt, el på rätt väg - det blir lättare att andas, känns befriande och hoppfullt, gladare och ivrigare, eller lugnare.
Oavsett om logiken el andra människor skulle säga något annat, så är det bara DU som vet hur det Känns inne i Dig, och det är där du har din kärleksfulla visa hjälpare att följa.

Det är "eviga sanningar" du kommer i kontakt med inom dig själv.. uttrycks lite olika runt om i världen och under olika tider.. men kärnan i dem handlar om samma sak alltid. 

I samtalen leder bl a dessa upplevelser/känslor, tillsammans med den intellektuella medvetenheten/förståelsen, dig framåt, mot det du klarare och klarare uttrycker vill ska hända.. och vågar vila lugnt i vissheten att det faktiskt också kommer att hända
.

Du kommer att bli medveten, och mer och mer kunna släppa taget, om exakt det som hindrar dig från att må bra..
bli medveten om vad den Verkliga orsaken till hindren är..
för
det är Alltid det som finns på det omedvetna planet i dig, som styr dina reaktioner, handlingar och upplevelser.

Du märker hur du kommer kunna vägleda dig in till dig själv. Till ditt alltid närvarande lugn, och din tröstefulla trygghet, insikt och visshet om att Allt har varit.. är.. och kommer att bli Precis så som Du vill ha det (hur omöjligt det än kan verka i nuläget att det skulle kunna vara så).. och hur längtan efter att få vara omtänksam mot dig själv växer.

Du märker och förstår också mer och mer vilken fantastisk kraft, glädje och skaparförmåga du besitter.

Du kommer automatiskt att se händelser, och människors agerande i ett helt annat ljus.. och uppleva att ditt välbefinnande inte är beroende av vad som skett, sker eller kommer att ske - och det är såå befriande!

När du väl möter dig själv på djupet, blir det en så skön lättnad, och du anar, och i din egen takt, också börjar våga lita på att din tid av oro, ensamhet, stress, osäkerhet, rädsla mm är över.

---

Första gången bokar vi in en tid på en och en halv timme, så du kan sitta riktigt i lugn och ro (kostar som för en timme), och du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.. bara säg det du har på hjärtat.