Välkommen  Att bli fri..

   
   

     

Sammanfattning av min väg
och arbete/arbetssätt..

Sidan är under förnyelse, men är snart klar.

Ser att det ville bli mer skrivet än jag tänkt från början :)
Kommer att dela upp den, ev förkorta lite här och där, och resten får komma med i den pågående boken...

Hej!

Jag heter Ylva, och arbetar som samtalsterapeut - långt utöver det vanliga.

Vilket innebär att jag har mycket djupa och ingående kunskaper och erfarenheter, insikter och vetskaper om de vanliga traditionella terapiformerna, tanke-/arbetssätten och metoderna som finns att tillgå här i Sverige - som t ex KBT (kognitiv beteendeterapi), Psykodynamisk terapi, Psykoanalystisk terapi, Psykosyntes, Beteendeterapi, Gestaltterapi, Transaktionsanalys.

Förutom dessa traditionella, som jag plockat det bästa ur, använder jag också många av de vanligast förekommande, nyare, och/eller urgamla alternativa/intuitiva metoderna, tanke- och arbetssätten.. och läkekonsterna.
T ex det som går under begreppen mental träning, mindfulness, coaching, regressionsterapi, Resanterapi, TFT (tankefältsterapi), energibalansering, reiki/healing, meditation, och de insikter, utgångspunkter, förhållningssätt och synvinklar jag tycker är de verksammaste, och mest helande i olika "naturfolks" traditioner, och nedärvda visdomar och vetskaper.

Inte på det viset att jag/vi utför olika ritualer, övningar el likn, utan mer att jag utifrån grundtankarna och vetskaperna i dem, och mitt eget intuitiva, automatiskt väver in det så det flyter naturligt, och blir till störst nytta för just dig.
Ja, kortfattat så att jag har den samlade djupa vetskapen/kunskapen, och använder intuitivt den på det sätt som gör sig bäst i samtalsform.

Ev använder vi inslag av mer "praktiska övningar" om/när det skulle vara till hjälp, och om/när jag märker det finns en lust till det hos dig, (och det är ju bara då det är till hjälp oavsett), men själva samtalsprocessen i sig är så stark, och skrider framåt i precis din bästa takt, så det brukar sällan kännas/vara aktuellt. 

Hela tiden under samtalet arbetar jag fokuserat, lyhört och inkännande i kontakten/närvaron med dig.
Du kommer att märka, att hur svåra saker vi än pratar om, blir det alltid i en anda av värme, förtröstan, medmänsklighet och förståelse.
På en alldeles trygg nivå.
Du kan t ex uppleva att du kommer hit och allt kanske bara känns svårt och hopplöst, och så helt plötsligt mitt i samtalet börjar du känna glädje, hopp.. och fridfullhet, när du minst trodde det. 

Du kommer att få den hjälp som är perfekt för just ditt läkande/frigörande, och dina behov och önskningar. Så att du också kommer åt din egen unika förmåga att omtänksamt vägleda dig själv, och möta dina egna fantastiska insikter och vetskaper.

Du har alla svaren, all förmåga till frid, klargörande, skapande och läkning vilande inom dig
, jag bara hjäper dig fram till att du själv hittar din egen vägledning, och tryggt tar över mer och mer.

                              *

Min väg till samtalsterapeut/vägledare in till dig själv, har med facit i hand, varit allt från ett rent h-e till rena himmelriket.
Men det har varit värt varje sekund!!
Jag är såå glad och tacksam för hur allt har varit och blivit.
Och jag har förstått att jag kommit till detta livet i en mission att från grunden utforska, genomleva, öppna upp för och komma till klarhet med - likt en vetenskapsman i vårt inre.. allt jag behöver, för att kunna hjälpa och vägleda dig dit du önskar komma.

I över tjugofem år har jag haft detta brinnande intresse, och en aldrig sinande drivkraft, att leva och erfara, utbilda mig i, söka vidare, finna, känna in och utveckla, de absolut mest genomgripande, läkande och befriande insikterna, kunskaperna, metoderna och tillvägagångssätten.

Jag ville komma till kärnan för var, när, hur och varför stress/oro/ångest hos oss människor startar, så att man också skulle kunna bli fri från den.
Om det alls skulle gå att nå dit.. och hur det skulle gå till i så fall.
Det var som att det bara måste finnas något sätt, någon "slumrande" vetskap att upptäcka, och utveckla kände jag. Drivkraften var så otroligt stark att hitta det/den, och jag gav mig inte, förrän jag kommit fram till det som ger en fullständig hjälp, och också är totalt bestående!

Innan bitarna föll på plats, var en av anledningarna till att jag så ihärdigt sökte vidare, långt utöver det traditionella, och också nyare, bl a att jag hade sådan förgörande ångest och konstanta tvångstankar, och aldrig fick någon bra hjälp, vem eller vad jag än sökte.

Min starka starka längtan efter befrielse från ångesten och maktlöshetskänslorna, och min drivkraft att få veta.. kunna hitta (desperat Måste hitta helt enkelt, som min situation var då, eftersom ingen fungerande hjälp fanns att få) de Sanna sanningarna om de stora, djupa, existentiella frågorna jag ställde mig..
och som det senare blev tydligt, att många av oss helt eller delvis ställer någongång i livet (i synnerhet om vi hamnar i traumatiska upplevelser)
, har lett till att jag också kunnat nå fram till dem..
och sen hela vägen ut vågat känna tillit.


                               *

Min vision var att hjälpen skulle kunna passa/fungera för Allt som hindrade vårt välbefinnande - allt inom oss som försvårar och blockerar, från att kunna leva våra skönaste liv.

Och till slut blev det äntligen så, visionen förverkligades!

Jag hjälper och vägleder dig nu med vad det än är du vill/behöver få hjälp med, eller bli fri från.
Vi går precis så djupt, eller ytligt, som behövs.. och som du känner att du vill, för att nå dit Du vill få komma.
 
Oavsett hur din situation ser ut idag, eller hur du mår, går det att nå dit du vill på ett helt naturligt sätt!
Och det är en mycket omtänksam, insiktsfull, kraftfull, självläkande, glädjande och spännande väg att gå!